Zveme Vás k návštěvě našeho centra a nabízíme:

 

 stolní tenis individuální se dočasně neprovozuje