Nordic Walking v Kolíně a Horním Polubném

Považujeme tuto pohybovou aktivitu za mimořádně prospěšnou pro každého, kdo chce provozovat skutečný sport pro zdraví. Protože je nutné zvládnout dobře techniku nabízíme výuku vyškoleným  instruktorem. 

Každoročně probíhá závod v Tanvaldu "Tanvaldský krok, kde výsledky jsou prvně v historii upraveny fyziologickou odezvou organizmu soutěžících.

V praxi to znamená, že každému účastníkovi je 5 minut po projití cílem změřen tep a při frekvenci nad 100 tepů za minutu jsou připsány k výslednému času další minuty. Pořadím to zamíchá viz. výsledky na těchto stránkách. Cílem je dosáhnout toho,aby účastníci nepřepínali, díky touze po vítězství, své aktuální fyzické možnosti a účast v závodě jim byla skutečně ku prospěchu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výtah ze seminární práce ing. Aleny Lorencové převzatý ze stránek asociace Nordig Walking. Z práce jsou vyjmuty odborné pasáže pro cvičitele

 

 Přestože je NW v naší republice občas ještě terčem posměchu některých lidí , kteří odsuzují to, co sami nemají odvahu zkusit, setkáváme se s ním už ve všech našich lázeňských zařízeních věnujících se pohybovému aparátu, ve velké míře pak i v rehabilitačních zařízeních a wellnes centrech. Pokud začneme tuto disciplínu provozovat, má to příznivý dopad na celý organismus počínaje oběhovým a pohybovým ústrojím a jen málokdy se vyskytne problém ve formě bolesti, naopak problémy se zády, kyčli, koleny, dýcháním, obezitou trávením apod. příjemným způsobem mizí.

 

 NW od první chvíle nácviku nenásilně posiluje dolní fixátory lopatek a přispívá k vznosnému držení těla, diagonální vyvážený pohyb rovnoměrně procvičuje hluboké svaly zádové a tak pokud se problém vyskytne je spíše v dolní polovině těla. Pokud je lekce NW přiměřená a chybu v pohybu neděláme, měli bychom se cítit osvěženi neboť dolní končetiny nesou mnohem menší zátěž než při chůzi. Dobrým autotestem je, ujít stejnou trasu dnes bez hůlek a zítra s hůlkami. Zítra můžeme být rychlejší, více zpoceni ale rozhodně bychom měli pociťovat poloviční nebo menší únavu. Pokud pomalu přidáváme na náročnosti „procházek“ po nichž se cítíme osvěženi, zvyšujeme svoji zdatnost velmi šetrným způsobem. Při první lekci objasníme cvičenci techniku jednoduše a teprve další dny ji pilujeme, 

 Proto bych navrhovala nástin vysvětlení přibližně takto: došlápněte na patu s kolenem mírně pokrčeným, převalte se po celé délce chodidla a odrazte se od záprstních polštářků, dělejte přirozené kroky a najděte si jejich délku a rychlost která vám vyhovuje. Účinnost tréninku pak zvyšujeme spíše intenzivním využitím hůlek a větším tempem chůze. Mám zkušenost že pokud je cvičenec chápavější a zvládne si uvědomit pojem noha stojná a kročná, sám od sebe krok přirozeně prodlužuje.

  Dobře se to dá pochopit při vysvětlení že kdybychom pomyslně naplnili pánevní dutinu vodou nevytékala by ani dopředu ani dozadu. Maximum účinku dosáhneme když si cvičenec uvědomí že pánevní dno je prvním impulsním centrem pohybu, pokud z tohoto při chůzi dovedeme vycházet, je to chůze plynulá, koordinovaná, lehká, s přirozeně motýlovitým pohybem pánve.  Pokud dosáhneme svalového uvolnění, můžeme přejít k nácviku motorického stereotypu chůze, tyto cviky nejsou všeobecně známé proto některé z nich zjednodušeně uvádím:

  • střídavé vysunování dolních končetin v lehu na zádech, přičemž je bederní páteř kontrakcí hlubokých břišních svalů přitisknuta k podložce
  • unožování vleže na boku přičemž břišní a hýžďové svaly důkladně fixují pánev
  • pohyb nohy ze skrčení do natažení vleže na boku, přičemž kontrakce břišních svalů zabraňuje přehnané lordóze
  • izolované zapínání hýžďových svalů střídavě vlevo a vpravo a to v libovolné poloze, polohy střídáme
  • chůze pozadu,dbáme na to aby se pohyb neodehrával v bedrech
  • chůze dopředu proti odporu, dbáme na práci hýžďových svalů

    Následné posilování může být pak už součástí dalších běžných lekcí v přírodě, přičemž před ně vždy zařadíme některé cviky protahovací, vhodné pro venkovní prostředí. Pokud zasáhneme do vznikajícího bolestivého řetězce včas, tj. při objevení se prvního nekomfortu při pohybu nebo následně, stane se NW pro cvičence přirozenou a dostupnou rehabilitační nebo i sportovní disciplínou která mu bude přinášet radost.

Autor: Ing. Alena Lorencová

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.